1

Al-Fatihah

Pembukaan · 7
2

Al-Baqarah

Sapi · 286
3

Ali 'Imran

Keluarga Imran · 200
4

An-Nisa'

Wanita · 176
5

Al-Ma'idah

Hidangan · 120
6

Al-An'am

Binatang Ternak · 165
7

Al-A'raf

Tempat Tertinggi · 206
8

Al-Anfal

Rampasan Perang · 75
9

At-Taubah

Pengampunan · 129
10

Yunus

Yunus · 109
11

Hud

Hud · 123
12

Yusuf

Yusuf · 111
13

Ar-Ra'd

Guruh · 43
14

Ibrahim

Ibrahim · 52
15

Al-Hijr

Hijr · 99
16

An-Nahl

Lebah · 128
17

Al-Isra'

Memperjalankan Malam Hari · 111
18

Al-Kahf

Gua · 110
19

Maryam

Maryam · 98
20

Thaha

Thaha · 135
21

Al-Anbiya'

Para Nabi · 112
22

Al-Hajj

Haji · 78
23

Al-Mu'minun

Orang-Orang Mukmin · 118
24

An-Nur

Cahaya · 64
25

Al-Furqan

Pembeda · 77
26

Asy-Syu'ara'

Para Penyair · 227
27

An-Naml

Semut-Semut · 93
28

Al-Qashash

Kisah-Kisah · 88
29

Al-'Ankabut

Laba-Laba · 69
30

Ar-Rum

Romawi · 60
31

Luqman

Luqman · 34
32

As-Sajdah

Sajdah · 30
33

Al-Ahzab

Golongan Yang Bersekutu · 73
34

Saba'

Saba' · 54
35

Fathir

Maha Pencipta · 45
36

Yasin

Yasin · 83
37

Ash-Shaffat

Barisan-Barisan · 182
38

Shad

Shad · 88
39

Az-Zumar

Rombongan · 75
40

Ghafir

Maha Pengampun · 85
41

Fushshilat

Yang Dijelaskan · 54
42

Asy-Syura

Musyawarah · 53
43

Az-Zukhruf

Perhiasan · 89
44

Ad-Dukhan

Kabut · 59
45

Al-Jatsiyah

Berlutut · 37
46

Al-Ahqaf

Bukit Pasir · 35
47

Muhammad

Muhammad · 38
48

Al-Fath

Kemenangan · 29
49

Al-Hujurat

Kamar-Kamar · 18
50

Qaf

Qaf · 45
51

Adz-Dzariyat

Angin yang Menerbangkan · 60
52

At-Thur

Bukit Tursina · 49
53

An-Najm

Bintang · 62
54

Al-Qamar

Bulan · 55
55

Ar-Rahman

Maha Pengasih · 78
56

Al-Waqi'ah

Hari Kiamat · 96
57

Al-Hadid

Besi · 29
58

Al-Mujadilah

Perempuan Penggugat · 22
59

Al-Hasyr

Pengusiran · 24
60

Al-Mumtahanah

Wanita Yang Diuji · 13
61

Ash-Shaff

Barisan · 14
62

Al-Jumu'ah

Jumat · 11
63

Al-Munafiqun

Orang-Orang Munafik · 11
64

At-Taghabun

Pengungkapan Kesalahan · 18
65

At-Thalaq

Talak · 12
66

At-Tahrim

Pengharaman · 12
67

Al-Mulk

Kerajaan · 30
68

Al-Qalam

Pena · 52
69

Al-Haqqah

Hari Kiamat · 52
70

Al-Ma'arij

Tempat Naik · 44
71

Nuh

Nuh · 28
72

Al-Jinn

Jin · 28
73

Al-Muzzammil

Orang Yang Berselimut · 20
74

Al-Muddatstsir

Orang Yang Berkemul · 56
75

Al-Qiyamah

Hari Kiamat · 40
76

Al-Insan

Manusia · 31
77

Al-Mursalat

Malaikat Yang Diutus · 50
78

An-Naba'

Berita Besar · 40
79

An-Nazi'at

Malaikat Yang Mencabut · 46
80

'Abasa

Bermuka Masam · 42
81

At-Takwir

Penggulungan · 29
82

Al-Infithar

Terbelah · 19
83

Al-Muthaffifin

Orang-Orang Curang · 36
84

Al-Insyiqaq

Terbelah · 25
85

Al-Buruj

Gugusan Bintang · 22
86

At-Thariq

Yang Datang Di Malam Hari · 17
87

Al-A'la

Maha Tinggi · 19
88

Al-Ghasyiyah

Hari Kiamat · 26
89

Al-Fajr

Fajar · 30
90

Al-Balad

Negeri · 20
91

Asy-Syams

Matahari · 15
92

Al-Lail

Malam · 21
93

Adh-Dhuha

Dhuha · 11
94

Al-Insyirah

Lapang · 8
95

At-Tin

Buah Tin · 8
96

Al-'Alaq

Segumpal Darah · 19
97

Al-Qadr

Kemuliaan · 5
98

Al-Bayyinah

Bukti Nyata · 8
99

Az-Zalzalah

Guncangan · 8
100

Al-'Adiyat

Kuda Yang Berlari Kencang · 11
101

Al-Qari'ah

Hari Kiamat · 11
102

At-Takatsur

Bermegah-Megahan · 8
103

Al-'Ashr

Asar · 3
104

Al-Humazah

Pengumpat · 9
105

Al-Fil

Gajah · 5
106

Quraisy

Quraisy · 4
107

Al-Ma'un

Barang Yang Berguna · 7
108

Al-Kautsar

Pemberian Yang Banyak · 3
109

Al-Kafirun

Orang-Orang Kafir · 6
110

An-Nashr

Pertolongan · 3
111

Al-Lahab

Api Yang Bergejolak · 5
112

Al-Ikhlash

Ikhlas · 4
113

Al-Falaq

Subuh · 5
114

An-Nas

Manusia · 6